Πουροθήκες 

Πουροθήκες δερμάτινες, μεταλλικές ή πουροθήκες υγραντήρας από τις Adorini και Xikar.