Πουροκόφτες 

Πουροκόφτες από τις Adorini και Xikar. Διαθέσιμοι κόφτες πούρου τύπου γκιλοτίνας, bullet ή ψαλιδιού για όλα τα μεγέθη και τύπους πούρων.